Arbeidsongeschiktheid ondernemers en het broodfonds

Hoe bescherm ik mij als ZZP’er of eenmanszaak tegen de financiële risico’s van een ongeval of ziekte?
Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor inkomensverlies door een ongeval of ziekte. Je moet zelf voor vervangend inkomen zorgen wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je tegen dit inkomensverlies. Ook krijg je hulp om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door aanpassing van je werkplek.

Broodfonds

Sinds enige tijd kun je jezelf ook aansluiten bij een broodfonds, of een soortgelijke schenkkring. Bij een broodfonds spreekt een groep van 20 tot 50 ondernemers af elkaar financieel te helpen als een van hen door arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet meer in staat is te werken. Wordt je ziek? Dan ontvang je van elk lid maandelijks een bedrag dat samen je vervangende inkomen vormt. De hoogte van dat inkomen is afhankelijk van wat je bij de start kiest.

Hoe dek ik slim de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid af?

Kijk naar de financiële risico’s op korte én op lange termijn voor jezelf, je gezin en de onderneming. Welk inkomen heb je nu en in de toekomst maandelijks nodig om van te leven? Is er een partner met een eigen inkomen? Of ben je de hoofdkostwinner? Ik kan je hierbij helpen. Bijvoorbeeld door bestaande voorzieningen in kaart te brengen. Misschien heeft u een financiële buffer opgebouwd? Of heb je inkomsten uit verhuur? Of loopt er een polis bij het UWV zijnde een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering? Jij weet zo precies welke financiële risico’s je loopt. En welke risico’s jij niet zelf kunt dragen. Kies een arbeidsongeschiktheidsverzekering die past bij jouw situatie. De hoogte van de premie hangt onder andere af van het percentage van uw inkomen dat je wenst te verzekeren en de eindleeftijd waar je voor kiest. Ook de eigen risicotermijn van een AOV – bijvoorbeeld 90 dagen of een jaar – is van invloed op de premie.

Een broodfonds biedt een soortgelijke dekking, maar met een beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 jaar. Sommige zelfstandige ondernemers kiezen voor een combinatie; een AOV voor de financiële risico’s op lange termijn en deelname aan een broodfonds voor een basisinkomen in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Hoe zit het met de continuïteit van de onderneming?

Stel dat u voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dat dan voor de voortgang van jouw bedrijf? Is er dan voldoende geld om hulp of een tijdelijke vervanger in te huren? Ik kan in een gesprek met jou over arbeidsongeschiktheid ook altijd de bedrijfscontinuïteit met je bespreken. Wij gaan dan samen met jou na hoe u het beste met uw risico’s kunt omgaan.

Wat zijn de verschillen tussen een broodfonds en een AOV?

Belangrijk verschil tussen een broodfonds en een AOV is de duur dat je een vervangend inkomen ontvangt. Een AOV keert uit zo lang je arbeidsongeschikt bent, uiterlijk tot de overeengekomen eindleeftijd. Vanuit een broodfonds krijg je maximaal twee jaar een maandelijkse schenking om inkomensverlies op te vangen. Na twee jaar stopt het broodfonds met uitkeren, ook als je nog steeds arbeidsongeschikt bent.

Ook de maximale hoogte van de uitkering verschilt. Bij een broodfonds geldt er maximum uitkering van circa € 2.200,- per maand. Broodfondsen en andere schenkkringen sluiten aan bij de wettelijke schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst. Jaarlijks mag je van een ander een bedrag belastingvrij ontvangen zonder dat u hierover schenkingsbelasting betaalt (€ 2.274,- in 2022). Is uw benodigde inkomen hoger dan het maximum, dan komt je dus mogelijk tekort.

Wist je dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Dit scheelt al snel 40 tot 50% van de premie per jaar. Over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid betaalt je inkomstenbelasting. De maandelijkse inleg van een broodfonds is niet fiscaal aftrekbaar, de schenkingen die u ontvangt zijn onbelast.

Is een broodfonds een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, maar het biedt wel een oplossing voor de korte termijn. Een broodfonds of een schenkkring is geschikt om een korte periode een beperkt inkomensverlies op te vangen. Ook een financiële buffer kun je hiervoor gebruiken. Om het financiële risico van langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen is een financiële buffer of deelname aan een broodfonds echter veel minder geschikt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit oplopen tot een miljoen euro aan inkomsten die je moet opvangen. Een omvangrijk risico waartegen je alleen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt beschermen.

Een praktijkvoorbeeld:

Een 33-jarige freelance journalist heeft een inkomen van € 33.000,- bruto per jaar. Wordt hij onverhoopt arbeidsongeschikt dan valt zijn inkomen weg. Het totale verlies aan inkomen over zijn werkzame leven kan oplopen tot wel € 1,15 miljoen, uitgaande van een pensioenleeftijd van 68 jaar. Zelfs zonder een toekomstige inkomensstijging mee te nemen. Met een AOV kan hij zich hiertegen verzekeren. Regelt hij niets, dan belandt hij bij langdurige arbeidsongeschiktheid op termijn in de bijstand. Een halvering van zijn inkomen, een bijstandsuitkering is op dit moment € 1.091,71 bruto per maand.

Moet ik rekening houden met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die de overheid aankondigde?
De overheid vindt het belangrijk dat zelfstandigen zichzelf verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. De invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet dit stimuleren. Maar de invoering van een verplichte AOV is complex en kan nog jaren op zich laten wachten, zo liet het kabinet eerder al weten. Zelfstandigen moeten in de tussentijd dus zelf iets regelen. In de plannen van het kabinet wordt straks rekening gehouden met de maatregelen die je zelf al hebt genomen om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte of een ongeval. Verstandig dus om zelf een regeling te treffen.

Heb je vragen neem dan contact op met Vossenberg Verzekeringen, jurgen@vossenbergverzekeringen.nl of 06-52313200.