Stormschade

Dudley, Eunice en Franklin. Maar liefst drie stormen in een week, met alle gevolgen van dien. Er kwamen uitzonderlijk veel schademeldingen binnen bij de Nederlandse verzekeraars. Maar storm veroorzaakt niet alleen materiële schade.

Afgewaaide dakpannen, ravages aan daken door omgevallen bomen, gesneuvelde zonnepanelen, gebroken ramen. De schade door de stormen was aanzienlijk, ook voor ondernemers. Op welke verzekeringen valt u dan terug?

Schade aan uw pand is verzekerd op de gebouwenverzekering. Maar houd wel rekening met een eigen risico. Loopt uw inventaris schade op, bijvoorbeeld omdat er door de storm een lekkage is ontstaan of regenwater naar binnen is gekomen? Of is daardoor de goederenvoorraad nat geworden, waardoor het niet meer te verkopen is? De inventaris- en goederenverzekering biedt in die gevallen ook dekking.

Aansprakelijk gesteld

Stel dat van uw bedrijf een afgewaaide dakpan of een omgevallen boom schade of letsel veroorzaakt bij een ander. Kunt u dan aansprakelijk gesteld worden? Meestal niet. U sluit een verzekering af om risico’s af te dekken. Storm is zo’n risico, het is overmacht. Maar verzekeraars stellen wel als voorwaarde dat u voorzichtig bent en schade moet voorkomen. Als het dak of de boom slecht onderhouden zijn, kunt u wel aansprakelijk gesteld worden.

Werken onmogelijk

Enige materiele schade is vervelend, maar nog wel te overzien. Een reparatie kan snel plaatsvinden en de bedrijfsactiviteiten kunnen gewoon doorlopen. Anders is dat als de schade aan uw pand of inventaris heel groot is en werken onmogelijk is geworden. Uw bedrijf komt dan stil te liggen. U verliest omzet terwijl uw bedrijfskosten doorlopen. Gelukkig is dit risico is goed af te dekken met een bedrijfsschadeverzekering.

Vaste lasten verzekerd

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u uw vaste lasten zoals huur en salarissen en (een deel van) uw nettowinst als uw bedrijf voor korte of lange tijd door schade (storm, maar bijvoorbeeld ook brand) stil komt te liggen. U bepaalt zelf hoe de verzekering eruitziet. Zo kiest u de hoogte van het verzekerde bedrag en ook de duur van uw uitkeringen. Veel verzekeraars helpen u bovendien om uw bedrijf weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Heb je vragen over dit artikel of wil je zelf ook een verzekering hiervoor afsluiten, neem dan contact op met Vossenberg Verzekeringen, jurgen@vossenbergverzekeringen.nl of 06-52313200.

  • Het dak moet voldoen aan de juiste isolatiemateriaal (bijvoorbeeld geen PUR maar steenwol);
  • Er moet sprake zijn van een constructieberekening waaruit blijkt dat het dak het gewicht van de zonnepanelen kan dragen;
  • Er dient periodiek een elektrische keuring gedaan te worden conform Scope12.

Voordat je de knoop doorhakt om zonnepanelen te nemen overleg eerst met je assurantieadviseur of je verzekeraar. Pas dan weet je of het loont om zonnepanelen aan te schaffen. Heb je vragen over dit artikel neem dan contact op met Vossenberg Verzekeringen, jurgen@vossenbergverzekeringen.nl of 06-52313200.